Dobrodošli u riznicu snukera

Snuker vežbe na jednom mestu

objedinio i uredio Saša Stojanović

  Sportski trening je kompleksan pedagoški proces, koji se konkretizuje u organizovanom vežbanju – radu, koje se ponavlja sa takvim opterećenjem da aktivira fiziološke procese superkompenzacije i adaptacije organizma. Time se postiže poboljšanje fizičkih, psihičkih, intelektualnih, tehničkih i taktičkih kvaliteta sportiste, koji se manifestuju u postizanju takmičarskih rezultata. Sportski trening ima za cilj postizanje sportskog rezultata, preko razvoja i usavršavanja sportske forme.

Legenda

1/5

Junior level

5/5

Magičnih 5

Pravila:

 • bela u ruci
 • bela ne sme preći polovinu stola
 • kada ubacite 5 crvenih počnite ponovo
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba ubaciti što više kugli bez promašaja.

0
KUGLI
0
KUGLI
0
KUGLI
0
KUGLI
3/5

Uspravnih 5

Pravila:

 • bela u ruci
 • bela ne sme preći polovinu stola
 • kada ubacite 5 crvenih počnite ponovo
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba ubaciti što više kugli bez promašaja.

0
KUGLI
0
KUGLI
0
KUGLI
0
KUGLI
4/5

Kocka 5

Pravila:

 • bela u ruci
 • bela ne sme preći polovinu stola
 • kada ubacite 5 crvenih počnite ponovo
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba ubaciti što više kugli bez promašaja.

0
KUGLI
0
KUGLI
0
KUGLI
0
KUGLI
2.5/5

Srednjih 5

Pravila:

 • bela u ruci
 • kada ubacite 5 crvenih počnite ponovo
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba ubaciti što više kugli bez promašaja.

0
KUGLI
0
KUGLI
0
KUGLI
0
KUGLI
2/5

Club level

4/5

Mini T

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
5/5

Line Up

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
4/5

Serbia

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
3/5

Scotland

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
4/5

Sidro

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
4/5

Pink Box

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
3/5

National level

4/5

Shovel

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
4/5

Ipsilon

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
3/5

Mercedes

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
3/5

Iks

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
4/5

Alen

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
4/5

Truxton

Pravila:

 • bela u ruci
 • promašaj – kraj vežbe

Cilj:

Treba napraviti što veći brejk.

0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
0
BREAK
4/5

International level

5/5

Proffessional level

5/5

Snuker Riziko

Zlato I klasa

Saša Stojanović - Zlato I klasa

Zlato II klasa

Saša Stojanović - Zlato II klasa

Zlato III klasa

Saša Stojanović - Zlato III klasa